0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN LEZING “LUTHERS BIJBELVERTALING EN HAAR INVLOED IN DE NEDERLANDEN”
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR MUSEUMWINKEL GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

Deze lezing is onderdeel van het activiteitenprogramma rond de tentoonstelling "Het Boek der Boeken. Nederlandse Bijbels door de eeuwen heen" in het Historisch Museum de Bevelanden. Prof. Dr. August den Hollander, hoogleraar Religieus erfgoed van de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelt ter gelegenheid van het Lutherjaar over de invloed van de Lutherbijbel in de Nederlanden.

In september 1522 verscheen in Wittenberg de vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits door Maarten Luther. De editie was de eerste van een grote stroom van uitgaven van Luthers Duitse Bijbelvertaling. Luthers vertaling kreeg een belangrijke invloed op het culturele en religieuze leven in de zestiende eeuw en daarna, zowel in Duitsland als ook elders in Europa.

De lezing zal mede laten zien hoe het succes van de Lutherbijbel mede te danken was aan het uitgekiende gebruik van de beschikbare media
in de vroege zestiende eeuw. Tijdens Luthers leven verschenen honderden edities van zijn Bijbelvertaling en de Lutherbijbel is in gebruik tot op de huidige dag. In de Nederlanden haastte men zich om Luthers tekst uit 1522 in een Nederlandse vertaling op de markt te brengen. Ook werkte de Lutherbijbel ingrijpend door in andere Nederlandse Bijbelvertalingen uit de zestiende eeuw en daarna.

Prof. Dr. August den Hollander
August den Hollander is hoogleraar Religieus erfgoed in de Nederlanden aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam (leerstoel financieel ondersteund door de Waalse Kerken in Nederland); coördinator van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP). Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn: de Bijbel in de Nederlanden (www.bibliasacra.nl); protestants erfgoed in de Nederlanden (speciaal: Waals erfgoed).

De lezing vindt plaats op donderdagmiddag 30 maart 2017 van 14.00 tot 16.00 uur in het auditorium van het museum, Singelstraat 13 te Goes.
Prijs € 10,00 pp, incl. consumptie. Aanmelden voor de lezing via secretariaat@hmdb.nl   
Vrienden van het museum en vrijwilligers ontvangen 10% korting.